Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Шановні студенти!

На підставі постанов Кабінету Міністрів України “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів ” № 1045 та «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045» № 81 від 08.02.2017р. право на соціальну стипендію мають:

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ СТУДЕНТІВ, ЯКИМ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

1. (4.1) – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти відповідно до статті 54 Закону України “Про фахову передвищу освіту”, статті 62 Закону України “Про вищу освіту” та статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

2. (4.1.1) – особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), відповідно до статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

3. (4.2) – особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4. (4.3) – шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”

5. (4.4) – особи, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”

6. (4.5) – особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх діти (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

7. (4.6) – діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

8. (4.7) – діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

9. (4.8) – діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

10. (4.9) – особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24.10.2002 р.

11. (4.10) – діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи

12. (4.11) – студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

13. (4.12) – особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

14. (4.12.1) – діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

15. (4.13) – діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”

Перелік складено на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» від 28 грудня 2016 року №1045 { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 81 від 08.02.2017; № 740 від 04.10.2017; № 872 від 15.11.2017; № 71 від 14.02.2018; № 44 від 23.01.2019; № 765 від 21.08.2019; № 147 від 26.02.2020; № 632 від 22.07.2020; № 52 від 27.01.2021; № 434 від 28.04.2021 № 697 від 07.07.2021; № 727 від 14.07.2021}

Зразки бланків заяв по цим категоріям студентів додаються.


Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявою на ім’я ректора НТУ "Дніпровська політехніка" про надання стипендіальних виплат .

Разом із заявою про призначення стипендії необхідно подати оригінали та копії (у двох примірниках) документів, перелік яких надається у вложеному файлі.

Для підтвердження достовірності документів надати копії та оригінали до відділу кадрів та канцелярії НТУ "Дніпровська політехніка" (1-ий корпус, кімнати 59 та 41).

Студентам першого і п'ятого курсів звернутись у студентський відділ кадрів (5 корпус) для отримання тимчасової справки, що підтверджує навчання студента в НТУ "Дніпровська політехніка" (до отримання студентського квитка).

Для підтвердження соціальної пільги звернутись до юридичної служби НТУ "Дніпровська політехніка" (7-ий корпус,кімната 204).

Отримавши висновок юридичної служби всі документи надати до деканату ФАБЗУ.

Пакет документів щодо соціального статусу студента подається до  НТУ "Дніпровська політехніка" обов’язково (навіть якщо студент отримує академічну стипендію за результатами сесії, або навчаються за рахунок контракту).

Данні по студентам соціальної категорії вносяться до реєстру один раз на весь термін навчання.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт