Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Шановні студенти!

На підставі постанов Кабінету Міністрів України “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів ” № 1045 та «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045» № 81 від 08.02.2017р. право на соціальну стипендію мають:

- особи, батьки яких є шахтарями та стали інвалідами І або ІІ групи;

- особи, батьки яких є шахтарями що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років;

- особи, батьки яких є шахтарями та загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві;

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки;

- студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- особи, визнані учасниками бойових дій;

- діти осіб, які визнані учасниками бойових дій;

- діти осіб, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

- діти осіб, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

- студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

- діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи.

Бланки заяв по цим студентам додаються.


Процедура отримання соціальних стипендій передбачає обов’язкове звернення студентів із заявою на ім’я ректора НТУ "Дніпровська політехніка" про надання стипендіальних виплат .

Разом із заявою про призначення стипендії необхідно подати оригінали та копії (у двох примірниках) документів, перелік яких надається у вложеному файлі.

Для підтвердження достовірності документів надати копії та оригінали до відділу кадрів та канцелярії НТУ "Дніпровська політехніка" (1-ий корпус, кімнати 59 та 41).

Студентам першого і п'ятого курсів звернутись у студентський відділ кадрів (5 корпус) для отримання тимчасової справки, що підтверджує навчання студента в НТУ "Дніпровська політехніка" (до отримання студентського квитка).

Для підтвердження соціальної пільги звернутись до юридичної служби НТУ "Дніпровська політехніка" (7-ий корпус,кімната 204).

Отримавши висновок юридичної служби всі документи надати до деканату ФБ.

Пакет документів щодо соціального статусу студента подається до  НТУ "Дніпровська політехніка" обов’язково (навіть якщо студент отримує академічну стипендію за результатами сесії, або навчаються за рахунок контракту).

Данні по студентам соціальної категорії вносяться до реєстру один раз на весь термін навчання.

© 2006-2020 Інформація про сайт