Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік


Фахові навчальні дисципліни

 • Енергетичний аудит будівель
 • Технологія виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
 • Спеціальні підривні роботи
 • Технологія будівництва автомобільних доріг і тунелів
 • Спеціальні будівельні геотехнології
 • Натурні досліди у будівельних геотехнологіях
 • Проєктування територій, об’єктів інфраструктури і міського господарства
 • Гірничотехнічні будівлі і споруди
 • Гідротехнічні будівлі і споруди
 • Основи теорії надійності будівель і споруд
 • Менеджмент будівельним підприємством
 • Організація і управління в геобудівництві
 • Стратегічне планування у територіальному управлінні
 • Сталий розвиток земель
 • Методологія наукових досліджень у геодезії та землеустрої
 • Математичне моделювання систем
 • Сучасні маркшейдерсько-геодезичні технології та прилади
 • Маркшейдерські роботи при будівництві та експлуатації міських підземних споруд
 • Транспорт при будівництві підземних споруд

 • Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

 • Айдентика бренду та візуальна комунікація
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Етика публічної діяльності
 • Технологія саморозвитку особистості
 • Інноваційне лідерство
 • Суспільна політика та врядування
 • Основи критичного мислення
 • Економічна психологія
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Рекреаційні та курортні ресурси України
 • Волонтуризм
 • Психологія продажів на високотехнологічних ринках
 • Організація комунікації за дистанційною формою
 • Іміджмейкінг
 • Авторське право
 • Правова охорона комп’ютерних програм
 • Академічна мобільність індивіда
 • Домедична допомога: теорія та практика
 • Європейські стандарти і практики місцевої демократії
 • Здоров'язбереження та особиста безпека людини
 • Культура здоров'я в цифровому суспільстві
 • Інтеграція України у цифровий європейський простір
 • Психологія управління
 • Соціальний захист та соціальна безпека
 • Управління на основі моделей якості та ділової досконалості
 • Управління проєктами місцевого та регіонального розвитку

 • Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2022/2023 навчальний рік


  Нормативний термін навчання (2020 рік прийому) + Скорочений термін навчання (2021 рік прийому)

  Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

 • Основи технічної творчості
 • Дистанційне навчання на онлайн-курсах
 • Іміджелогія
 • Креативна економіка
 • Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа
 • Міжнародний етикет
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Тренінг курс «Сам собі турагент»
 • Особисте страхування
 • Психологія PR і реклами
 • Персональний брендинг
 • Майстер-клас успішних презентацій
 • Маркетинг туристичних послуг
 • Бізнес у соціальних мережах
 • Психологія бізнесу
 • Управління стартап-проєктами
 • Управління діловими конфліктами
 • Лідерство
 • Персональний брендинг та управління діловим іміджем
 • Стратегічні партнерства в бізнесі

 • Фахові навчальні дисципліни (ФАБЗУ)

 • Геомеханіка
 • Гірничо-прохідницька і будівельна техніка
 • Конструкції кріплення гірничих виробок
 • Технологія будівництва горизонтальних і похилих виробок
 • Маркшейдерські та геодезичні прилади
 • Маркшейдерські роботи при розробці родовищ підземним способом
 • Будівельна техніка
 • Будівельне конструкторське креслення
 • Організація будівництва (спецкурс)
 • Спеціальні будівельні геотехнології
 • Санітарно-технічне обладнання будівель
 • Водопостачання і водовідведення
 • Інженерні вишукування
 • Інженерні розвідування і проектування у геобудівництві
 • Земельне право
 • Оцінка землі та інвестиційний аналіз
 • Електронні інженерно-геодезичні прилади
 • Цифрова картографія
 • WEB-картографія
 • Інформатика, алгоритмізація та програмування

 • Скорочений термін навчання (2020 рік прийому, 3 курс)

  Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

 • Основи технічної творчості
 • Дистанційне навчання на онлайн-курсах
 • Іміджелогія
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Зв'язки з громадськістю в бізнесі
 • Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

 • Фахові навчальні дисципліни (ФБ)

 • Механіка ґрунтів, основи і фундаменти
 • Гірничотехнічні будівлі і споруди
 • Матеріалознавство
 • Спеціальні способи у геотехнологіях
 • Технологія будівництва вертикальних виробок
 • Енергоефективність будівель
 • Інженерні розвідування і проектування у геобудівництві
 • Будівельне конструкторське креслення
 • Маркшейдерські та геодезичні прилади
 • Геометризація пластових родовищ
 • Зрушення гірничих порід і земної поверхні при розробці родовищ підземним способом
 • Маркшейдерські роботи при будівництві шахт
 • Маркшейдерські роботи при розробці родовищ відкритим способом
 • Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань
 • Ремонт і реконструкція автомобільних доріг
 • Технологія будівництва автомобільних доріг
 • Інженерні мережі будівель і споруд
 • Водопостачання і водовідведення
 • Інженерні вишукування
 • Індивідуальне житлове будівництво
 • Планування міст і управління територіями
 • Управління якістю будівельної продукції
 • Метрополітени і тунелі
 • Металеві конструкції (Спецкурс)
 • Експлуатація і ремонт будівель та споруд

 • Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем на 2021/2022 навчальний рік


  Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

 • Айдентика бренду та візуальна комунікація
 • Лідерство
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Етика публічної діяльності
 • Публічне управління соціальною та гуманітарною сферою
 • Публічна політика та врядування
 • Основи критичного мислення
 • Економічна психологія
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Психологія продажів на високотехнологічних ринках

 • Фахові навчальні дисципліни

 • Енергетичний аудит будівель
 • Технологія виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
 • Спеціальні підривні роботи
 • Технологія будівництва автомобільних доріг і тунелів
 • Спеціальні будівельні геотехнології
 • Натурні досліди у будівельних геотехнологіях
 • Основи теорії надійності будівель і споруд
 • Практикум з календарного планування та систем автоматизованого проектування у будівництві
 • Менеджмент будівельним підприємством
 • Організація і управління в геобудівництві
 • Стратегічне планування у територіальному управлінні
 • Сталий розвиток земель
 • Методологія наукових досліджень у геодезії та землеустрої
 • Математичне моделювання систем
 • Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт в небезпечних зонах
 • Спеціальні маркшейдерські роботи
 • Сучасні маркшейдерсько-геодезичні технології та прилади
 • Маркшейдерські роботи при будівництві та експлуатації міських підземних споруд

 • Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем на 2020/2021 навчальний рік


  Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

 • Айдентика бренду та візуальна комунікація
 • Лідерство
 • Управління стартап-проєктами
 • Етика публічної діяльності
 • Академічна доброчесність
 • Етика ділового спілкування
 • Методи ефективної презентації інвестиційних проектів
 • Основи критичного мислення
 • Психологія продажів на високотехнологічних ринках
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Професійна польська мова

 • Фахові навчальні дисципліни

 • Спеціальні будівельні геотехнології
 • Спеціальні підривні роботи
 • Технологія будівництва автомобільних доріг і тунелів
 • Технологія виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
 • Натурні досліди у будівельних геотехнологіях
 • Інформаційне моделювання будівельного об’єкту (ВІМ)
 • Маркшейдерські роботи при плануванні гірничих робіт
 • Спеціальні маркшейдерські роботи
 • Сучасні маркшейдерсько-геодезичні технології та прилади
 • Маркшейдерські роботи при будівництві та експлуатації міських підземних споруд 

 • Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2021/2022 навчальний рік


  Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

 • Управління діловими конфліктами
 • Персональний брендинг та управління діловим іміджом
 • Стратегічні партнерства в бізнесі
 • Англійська мова для медіаграмотності
 • Ділова іноземна мова
 • Професійно-орієнтована іноземна мова

 • Фахові навчальні дисципліни

 • Гірничотехнічні будівлі і споруди
 • Гірничо-прохідницька і будівельна техніка
 • Геомеханіка
 • Механіка ґрунтів, основи і фундаменти
 • Енергоефективність будівель
 • Конструкції кріплення гірничих виробок
 • Технологія будівництва горизонтальних і похилих виробок
 • Будівельна техніка
 • Водопостачання і водовідведення
 • Інженерні вишукування
 • Інженерні розвідування
 • Організація будівництва (спецкурс)
 • Санітарно-технічне обладнання будівель
 • Спеціальні будівельні геотехнології
 • Будівельне конструкторське креслення
 • Маркшейдерські та геодезичні прилади
 • Автоматизація маркшейдерських розрахунків
 • Геометризація пластових родовищ
 • Зрушення гірничих порід і земної поверхні при розробці родовищ підземним способом
 • Маркшейдерські роботи при будівництві шахт
 • Маркшейдерські роботи при розробці пластових родовищ підземним способом
 • Маркшейдерські роботи при розробці родовищ відкритим способом
 • Математична обробка результатів маркшейдерських вимірювань
 • Електронні інженерно-геодезичні прилади
 • Цифрова картографія
 • Земельне право
 • Оцінка землі та інвестиційний аналіз
 • Інформатика, алгоритмізація та програмування
 • WEB-картографія

 • Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт