Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Skobenko_.jpgСкобенко Олександр Васильович

Кандидат технічних наук, доцент

Народився 18 березня 1969 року в м. Новогродівка Донецької області.

Після закінчення восьми класів середньої школи в 1984 році вступив до Селідовського гірничого технікуму, який з відзнакою закінчив в 1988 році, отримавши спеціальність гірничий електромеханік. Працював на шахті "Новогродівська" № 2 в енерго-механічній службі.

У 1988 році вступив до Дніпропетровського гірничого інституту на спеціальність "Будівництво шахт і підземних споруд". У 1993 році закінчив ДГІ з відзнакою і в цьому ж році вступив до аспірантури. Після закінчення аспірантури в 1996 році був прийнятий асистентом на кафедру будівництва шахт і підземних споруд.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію (науковий керівник - професор О.М. Шашенко) і був переведений на посаду доцента кафедри.

Читає курси лекцій з дисциплін "Технологія спорудження виробок великого поперечного перерізу", "Спеціальні способи будівництва міських підземних об'єктів", "Спорудження гірничих виробок", "Фізика гірничих порід" для студентів гірничого і будівельного факультетів, веде практичні і лабораторні заняття, керує виробничою і переддипломною практиками, курсовим і дипломним проектуванням.

З 1998 року заступник декана факультету будівництва по учбовій роботі.

Займається науковою діяльністю, бере участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем. Наукові інтереси: механіка гірничих порід, забезпечення стійкості гірничих виробок, технологія будівництва гірничих виробок шахт і підземних об'єктів.

Автор 2 навчальних посібників, 23 наукових і методичних робіт.

Нагороджений знаком "Шахтарська слава" 3-ого ступеня, має низку подяк від керівництва університету і факультету.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт